لیست قیمت پمپ روغن داغ (NORM) ترکیه و قطعات

لیست قیمت پمپ روغن داغ (NORM) ترکیه و قطعات

لیست قیمت پمپ روغن داغ (NORM) ترکیه و قطعات

لیست قیمت پمپ روغن داغ (NORM) ترکیه

ردیفمدلنوعقیمت (ریال)
132-125SNKYتماس بگیرید
232-160SNKYتماس بگیرید
332-200SNKYتماس بگیرید
432-250SNKYتماس بگیرید
540-125SNKYتماس بگیرید
640-160SNKYتماس بگیرید
740-200SNKYتماس بگیرید
840-250SNKYتماس بگیرید
940-125SNKYتماس بگیرید
1050-160SNKYتماس بگیرید
1150-200SNKYتماس بگیرید
1250-250SNKYتماس بگیرید
1365-125SNKYتماس بگیرید
1465-160SNKYتماس بگیرید
1565-200SNKYتماس بگیرید
1665-250SNKYتماس بگیرید
1780-160SNKYتماس بگیرید
1880-200SNKYتماس بگیرید
1980-250SNKYتماس بگیرید
20100-160SNKYتماس بگیرید
21100-200SNKYتماس بگیرید
22100-250SNKYتماس بگیرید
23125-200SNKYتماس بگیرید
24150-200SNKYتماس بگیرید

لیست قیمت پروانه پمپ روغن داغ (NORM)

ردیفمدلقیمت (ریال)
132-125تماس بگیرید
232-160تماس بگیرید
332-250تماس بگیرید
440-125تماس بگیرید
540-160تماس بگیرید
640-200تماس بگیرید
740-250تماس بگیرید
850-125تماس بگیرید
950-160تماس بگیرید
1050-200تماس بگیرید
1150-250تماس بگیرید
1265-160تماس بگیرید
1365-200تماس بگیرید
1465-250تماس بگیرید
1580-160تماس بگیرید
1680-200تماس بگیرید
1780-250تماس بگیرید
18100-160تماس بگیرید
19100-200تماس بگیرید
20100-250تماس بگیرید
21150-200تماس بگیرید
22100-400تماس بگیرید

لیست قیمت بلبرینگ پمپ روغن داغ (NORM)

ردیفمدلمارکقیمت (ریال)
16306آمریکایی PFIتماس بگیرید
26307آمریکایی PFIتماس بگیرید
36308آمریکایی PFIتماس بگیرید
46306کره ای FAGتماس بگیرید
56307کره ای FAGتماس بگیرید
66308کره ای FAGتماس بگیرید

لیست قیمت شافت پمپ روغن داغ (NORM)

ردیفمدلقیمت(ریال)
16306تماس بگیرید
26307تماس بگیرید
36308تماس بگیرید
4100-400تماس بگیرید

لیست قیمت سیل پمپ روغن داغ (NORM)

ردیفمدلقیمت (ریال)
1SIZE 30تماس بگیرید
2SIZE 35تماس بگیرید

انگلیس AESSEAL

لیست قیمت پمپ روغن داغ (NORM) ترکیه و قطعات