لیست قیمت پمپ های کفکش اسپیکو مدل SP

لیست قیمت پمپ های کفکش اسپیکو مدل SP

پمپ های کفکش اسپیکو مدل SP

لیست قیمت پمپ های کفکش اسپیکو مدل SP

ردیفمدلولتاژخروجی (Inch)حداکثر ارتفاع (M)حداکثر آبدهی (litr/min)قیمت(ریال)
1SP4-20-1تکفاز1.1/420200تماس بگیرید
2SP4-20-3سه فاز1.1/420200تماس بگیرید
3SP4-40-1تکفاز1.1/438200تماس بگیرید
4SP4-40-3سه فاز1.1/438200تماس بگیرید
5SP4-60-1تکفاز1.1/458200تماس بگیرید
6SP4-60-3سه فاز1.1/458200تماس بگیرید
7SP6-32-1تکفاز232450تماس بگیرید
8SP6-32-3سه فاز232450تماس بگیرید
9SP6-45-1تکفاز245420تماس بگیرید
10SP6-45-3سه فاز245420تماس بگیرید
11SP6-60-1تکفاز260420تماس بگیرید
12SP6-60-3سه فاز260420تماس بگیرید
13SP6-75-3سه فاز275420تماس بگیرید
14SP8-20-1تکفاز318750تماس بگیرید
15SP8-20-3سه فاز318750تماس بگیرید
16SP8-30-1تکفاز330720تماس بگیرید
17SP8-35-3سه فاز335720تماس بگیرید
18SP8-45-1تکفاز345670تماس بگیرید
19SP8-50-3سه فاز350700تماس بگیرید
20SP8-60-3سه فاز360670تماس بگیرید

لیست قیمت پمپ های کفکش اسپیکو مدل SP