تاریخچه پمپ

19
فوریه
تاریخچه پمپ
تاریخچه پمپ
  • admin
  • 1 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • پمپ . پمپ آب . تاریخچه پمپ .

نیاز به آب وجابجایی آن از دریا-رودخانه و حتی درون زمین باعث شد انسان به فکر ساخت پمپ بیفتد.

اولین نمونه پمپ توسط مصریان قبل از میلاد مسیح ساخته شد که به صورت پمپ رفت و برگشتی و نیروی محرک آن انسان یا حیوان بود.این پمپ توانست آب را از عمق ۵متر و ۹۰ سانتیمتری زمین به روی سطح زمین انتقال دهد.

در مورد پمپ های گریز از مرکز تاریخچه مشخصی در دسترس نیست اما نقاشی های لئوناردو داوینچی(قرن ۱۵ میلادی) نشان میدهد که چطور با اعمال نیروی گریز از مرکز به آب درون یک لوله خمیده، آب تا مقدار معینی بالا می آید.

پمپ های گریز از مرکز اواخر قرن هفدهم توسط مهندسین فرانسوی و ایتالیایی ساخته شد.

مقدار جریان پایین پمپ های رفت و برگشتی باعث شد در اواسط قرن نوزدهم از پمپ های گریز از مرکز استقبال بیشتری شود.

در پمپ های گریز از مرکز انرژی جنبشی حاصل از گردش سریع پروانه ها در قسمت خروجی( بعد از پر شدن پوسته از سیال) به انرژی فشار تبدیل میشود.

از مزایای پمپ های گریز از مرکز این است که گذر حجمی سیال در آنها یکنواخت بوده و در صورت انسداد و یا تنگ شدن لوله تخلیه فشار زیادی به پمپ اعمال نشده و باعث از کار افتادگی نیروی محرک نمیشود.

عملکرد خوب یک پمپ بستگی به انتخاب و نصب صحیح آن با توجه به دفترچه های کاتالوگ مخصوص به خود پمپ دارد.

پمپ های گریز از مرکز با توجه به تعداد پروانه ها به دو دسته تک مرحله ای(تک پروانه ای) و چند مرحله ای(چند پروانه ای) دسته بندی میشوند.

همچنین با توجه به مکش پمپ پمپ ها به دو دسته تک مکشی و دو مکشی تقسیم بندی میشوند.

پمپ های گریز از مرکز از نظر نوع جریان سیال به سه دسته جریان شعاعی-جریان مختلط-جریان محوری تقسیم میشوند.

ظرفیت یک پمپ سانتریفیوژ به طراحی پمپ-سرعت گردش پروانه پمپ و خواص فیزیکی سیال عبوری بستگی دارد.

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید