نصب پمپ آب 2

18
ژانویه
لوله کشی و نصب پمپ آب (قسمت دوم)
 • admin
 • 0 بازدید
 • ۲ دیدگاه
 • پمپ . پمپ آب . نصب پمپ آب .

صفحه پایه بر روی پیچ های ترازبندی، شیمها یا گوه های فلزی با زاویه کوچک قرار گرفته نزدیک به پیچهای فونداسیون تکیه داده میشود. همه پیچهای ترازبندی و سطوح دیگری که نیاز به محافظت در مقابل پا شش دوغاب دارند را باید با واکس پوشش داد تا دوغاب به آنها نچسبد. سطوح نصب ماشین شده بر روی صفحه پایه تا ۰۰۲/۰ اینچ بر فوت به وسیله یک تراز دقیق بررسی کرد مطئن باشید که سطوح نصب ماشین شده صفحه پایه بصورت افقی، تخت و موازی میباشند. برای جلوگیری از تنش و تغییر شکل تجهیزات، همه سطوح باید تا ۰۰۲/۰ اینچ تراز شوند. وقتی صفحه پایه را تراز میکنید، بررسی همه گوه های تکیه گاه یا شیمها لازم است تا به فونداسیون یا صفحه پایه در تماس کامل باشند. پیچ های مهار فونداسیون را بصورت یکنواخت سفت کرده و تراز بندی را بررسی مجدد کنید.

لوله کشی و نصب پمپ آب (قسمت دوم)

دوغاب ریزی با سیمان

در اطراف فونداسیون اشکال چوبی بسازید و سطح بالایی آن را برای فاصله زمانی تعیین شده توسط سازنده دوغاب اشباع کنید. درست قبل از دوغاب ریزی، آب اضافی سطح و هر آبی را که ممکن است در سورخهای پیچ مهار نفوذ کنند را بردارید. درجه حرارت صفحه پایه، دوغاب و فونداسیون را باید در زمان دوغاب ریزی و ۲۴ ساعت بعد از آن بین ۴۰ درجه سانتیگراد تا ۹۰ درجه سانتیگراد حفظ کرد.

از دستورات تهیه کنندگان دوغاب پیروی کرده و مطمئن باشید که تهیه دوغاب بصورت سریع و پیوسته انجام میشود تا اتصلات سرد و خلل و فرج های زیر صفحه پایه جلوگیری شود. باید توجه کنید که ارتشعات از ماشینهای در حالت کار نزدیک به فونداسیون پمپ منتقل میشود. این ماشینها باید زمانی که دوغاب بصورت ابتدایی سفت نشده خاموش شوند. در غیر اینصورت ممکن است چسبیدن دوغاب تحت تاثیر قرار گیرد. برای مشخص کردن عدم وجود ارتعاشات یک لگنچه چه کم عمق آب را بر روی صفحه پایه پمپ قرار داده و حرکت سطح آنرا مشاهده کنید.

دوغاب ریزی اپوکسی

استفاده از دوغاب اپوکسی بصورت فزاینده ای در تعداد از صنایع معمول است. استحکام پیوندی افزایش یافته به حفظ هم محوری بین پمپ و محرک کمک کرده و از این رو خرابی های ناشی از ناهم محوری و هزینه های نگهداری را کاهش میدهد. همچنین در صورتیکه سطح دارای خلل و فرج نباشد پاک کردن سطح آسان است. بهرحال قبل از استفاده از دوغاب اپوکسی باید فونداسیون را تمیز و خشک کرد. مواد دوغاب را باید ۲۴ ساعت قبل از مخلوط کردن در درجه حرارت بین ۷۰ درجه سانتیگراد تا ۹۰ درجه سانتیگراد نگهداشت و درجه حرارت بین ۴۰ درجه سانتیگراد و ۹۰ درجه سانتیگراد ریخت.

صفحات پایه از قبل دوغاب ریزی شده

در سالهای اخیر بعضی از موفقیت های قابل توجه برای تولید این صفحات پایه بدست آمده که برخی مشکلات معمول ترازبندی صفحات پایه و دوغاب ریزی در محل را حذف میکنند. صفحات پایه را بصورت وارونه در کارخانه دوغاب ریزی میکنند که این کار انقباض حجمی اپوکسی را کاهش میدهد که میتوان سبب تغییر شکل صفحه پایه شود. این صفحات بصورت بهتری منتقل شده و صاف تنظیم شده به محل رسانده میشوند. همچنین میتوان آنها را برای نصب پمپ ها و موتورهای موجود در محل بکار برد.

لوله کشی و نصب پمپ آب (قسمت اول)

۲ دیدگاه
 1. Viagra
  سپتامبر 9, 2021 پاسخ

  Acheter Levitra

 2. Stromectol
  سپتامبر 11, 2021 پاسخ

  Priligy Generico Sin Receta

یک دیدگاه بگذارید