نصب پمپ آب 6

03
فوریه
لوله کشی و نصب پمپ آب (قسمت ششم)
  • admin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • پمپ، پمپ آب، نصب پمپ آب .

وقتی که یک پمپ فرآیند نصب شده بر پایه برای بهره برداری در دماهای بالا مورد نیاز باشد، برای رشد حرارتی که بین شرایط سرد و بهره برداری بالا بوجود می آید، کمی تصحیح لازم است . چنانچه دمای پمپ بالا رود، خط مرکزی شافت آن در اثر رشد حرارتی به سمت بالا حرکت کرده ویک انحراف را نسبت به شافت موتور بوجود می آورد. یک روش برطرف کردن این مشکل، ناهم محور کردن موتور به اندازه مقدار رشد از پمپ، قبل از راه اندازی پمپ است. بیشترین سازندگان پمپ، تنظیمات سرد را بر اساس درجه حرارتهای بالاتر بهره برداری انجام دهند. شافت های پمپ و موتور بصورت ناهم محور تا رسیدن پمپ به درجه حرارت ذکر شده کار میکنند. در این زمان انبساط در پمپ باعث هم محور شدن آن دو میگردد.

روش دوم راه اندازی پمپ و موتور با یک هم محوری سرد و بدون هیچ تنظیمی برای دمای بالاست. چناچه دمای پمپ بالا برود و انبساط بوجود آید هم محوری بهم میخورد. وقتی پمپ به دمای مورد نظر میرسد، آنرا متوقف کرده و هم محوری گرم انجام دهیم. برای هر دو روش بالا یک کوپلینگ انعطاف پذیر لازم است تا مقداری از ناهم محوری ذکر شده را تحمل کند.

مقادیر قابل پذیرش معمولی

معمولا هم محوری شافتهای موتور و پمپ با حرکت پاهای عقب و جلوی موتور در صفحات افقی و قائم انجام میگیرد تا شافتها با تلرانسهای قابل قبول هم محور گردند. تلرنسهای هم محوری، علاوه بر سرعت دورانی، اسب بخار، طول فاصله انداز کوپلینگ (قطعه وسطی)، قطر شافت و غیره تا اندازه زیادی به سطح اعتمادپذیری پمپ بستگی دارد که مورد انتظار استفاده کننده پمپ است.

در نتیجه هر استفاده کننده ای تلرانسهای قابل قبول خودش را دارد که نتایج دلخواه را برای او فراهم میکند. تلرنسهای شکل زیر بعنوان خطوط راهنما پیشنهاد میشوند، اما آنها را میتوان فقط بعنوان نقطه شروع کار برای ماشین آلات در نظر گرفت. آنها ماکزیمم انحراف پذیرش از مقدار مطلوب میباشند که این مقدار مطلوب را میتوان صفر یا ناهم محوری هدف برای پذیرش از مقدار مطلوب میباشند که این مقدار مطلوب را میتوان صفر یا ناهم محوری هدف برای پذیرش رشد حرارتی تجهیزات دانست.

بیرون زدگی

با کوپلینگ باز، پایه مغناطیسی سنجه ساعتی (ساعت اندازه گیر) را به نیمه کوپلینگ موتور وصل کرده پلانجر سنجه ساعتی را روی نیمه کوپلینگ پمپ قرار دهید. شافت پمپ را بچرخانید تا سنجه ساعتی به یک مقدار حداکثر برسد و آنرا صفر کنید. شافت پمپ را دوباره بچرخانید تا سنجه ساعتی به یک مقدار حداکثر برسد و آنرا صفر کنید.

شافت پمپ را دوباره بچرخانید تاسنجه ساعتی به یک مقدار خداکثر برسد. این مقدار نشان دهنده بیرون زدگی میباشد. اگر بیرون زدگی در قسمت پمپ بیشتر از مقدار قابل قبول معمولی ۰٫۰۰۲ اینچ باشد، بیرون زدگی شافت پمپ راباید مانند بالا با سنجه ساعتی بکار رفته بر روی شافت بررسی کرد. اگر بیرون زدگی شافت ۰٫۰۰۱ اینچ یا کمتر باشد، شافت مورد قبول بوده اما کوپلینگ دارای خروج از مرکز است. اگر بیرون زدگی بزرگتر از اینچ باشد، شافت را باید راست (مستقیم) یا عوض کرد. میتوان با تغییر موقعیت سنجه ساعتی، شافت محرک را مانند بالا و با حدود مشابه بررسی کرد.

پای نرم

برای بررسی پای نرم قبل از هم محوری و موقعی که هیچ شیمی زیر پاهای موتور نیست، شروع به گذاشتن شیم ۰٫۰۰۵ اینچ زیر هر پا میکنیم. اگر شیم زیر یک پا جای گرفت، شکاف را با افزایش تدریجی ضخامت شیم تا یک انطباق کیپ پر کنید. مطمئن باشید که بیش از چهار شیم زیر هر پا وجود ندارد، اگر وجود داشت آنها را با استفاده از شیم های ضخیم تر یک کاسه کنید. این بررسی ها را زیر هر پا انجام دهید تا انطباق کیپ بوجود آید.

بررسی نهایی پای نرم را باید فقط بعد از هر تصحیح نا هم محوری زاویه قائم انجام دهید وقتی این کار انجام گرفت، سنجه ساعتی به یک پا وصل کرده و آنرا صفر کنید. پیچ قطعه گیر (نگهدارنده) آن پا را شل کرده و سنجه ساعتی را بخوانید و سپس آنرا سفت کنید. این کار را برای هر چهار پا تکرار کنید.

شرایط پای نرم بزرگتر از۰٫۰۰۲ اینچ را با افزایش شیم به زیر پایی که بزرگترین مقدار را دارد، تصحیح میکنیم. توجه کنید که شیم افزوده شده مقادیر پای نرم را در دیگر پاها افزایش میدهد. پاهای دیگر را بررسی کرده و تصحیحات لارم را انجام دهید.

شیوه های هم محوری

درحالیکه هنوز از سنجه های ساعتی برای هم محوری شافت ها استفاده میشود، سیستم هم محوری لیزری دارای دقت افزایش یافته برای کاهش هزینه های نگهداری و ترقی اعتماد پذیری به پمپ است. در مکانهای صنعتی اخیر که انتظار میرود نیروهای انسانی کمتر کار بیشتری انجام دهند، سیستم های هم محوری لیزری نه فقط زمان مورد نیاز برای انجام هم محوری دقیق را کاهش میدهند، بلکه نیاز به ترسیم و محاسبات ریاضی را هم حذف میکنند.

آداپتور فلنجی کام و زبانه

یکی از سودمندی های بزرگ داشتن C فلنج در جایی است که موتور و پمپ دارای یک آداپتور مشترک میباشند. با این نوع طرح، هم محوری شافت مورد نیاز نیست. چون اتصال کام و زبانه ای موتور با آداپتور و آداپتور با محفظه یاتاقان پمپ، شافت را در محدوده قابل قبول سازنده پمپ بصورت خودکار هم محور میکند. اکنون تعدادی از سازندگان پمپ، این شکل را با ابعاد محدود میسازند.

لوله کشی و نصب پمپ آب (قسمت پنجم)

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید