نصب پمپ آب 5

27
ژانویه
لوله کشی و نصب پمپ آب (قسمت پنجم)
 • admin
 • 0 بازدید
 • ۳ دیدگاه
 • پمپ . پمپ آب . نصب پمپ آب .

صنعت، ماورای هر بحثی پیشرفت کرده است و هم محوری خوب برای ایمنی و عملکرد عاری از خطر تجهیزات دورانی ضروری است. تنها سوالی که هنوز باقی میماند این است که هم محوری چیست؟ و هم محوری خوب چیست؟

وقتیکه در مورد هم محوری در صنعت پمپ بحث میکنیم یا در مورد هم محوری (تنظیم) لوله ها یا هم محوری شافت میباشد. این را باید بدانیم که هم محوری کوپلینگ یک عبارت غلط است. ما نگران هم محوری نیمه کوپلینگ نیستیم، بلکه علاقمندیم پمپ و محرک آن با یک محور مشترک (در راستای هم) بچرخند. اگر شافتها هم محور نباشند، گشتاور منتج، نیروها را در شافت پمپ یاتاقان ها افزایش داده که سایش را شتاب داده و خرابی زودرس بوجود می آورد.

کوپلینگ های شافت

مطالب بالا این معنی نمیدهد که ما باید کوپلینگ را نادیده بگیریم. تنها دو نوع از کوپلینگ ها وجود داشته که هر دو توانایی پذیرش چند درجه از نا محوری را دارند. یک نوع ناهم محوری را با لغزش یک جز نسبت به دیگری و نوع دیگر با خمیدگی (تغییر شکل) یک یا چند قطعه تحمل میکند. هر نوع کوپلینگ که بواسطه لغزش یک جز نسبت به دیگری کار میکند به روغنکاری و حرکت کوچکی بین اجزاء برای حفظ سطوح روغنکاری شده نیاز دارد. بعبارت دیگر این کوپلینگ ها با ناهم محوری کوچک شافت بهتر کار میکنند. چون بدون حرکت نسبی، روغن از فضای بین سطوح اجزا خارج میشود که باعث سایش زودرس میگردد. کوپلینگ هایی که ناهم محوری را بواسطه خمیدگی اجزا تحمل میکنند با نامحوری صفر، بیشتر دوام دارند و بهتر کار میکنند از این رو شافت پمپ و یاتاقان ها، نیرویی برای انتقال نداریم. آنچه باید مشخص باشد این است که همه کوپلینگ ها در مقابل ناهم محوری میباشند. بعبارت دیگر نا محوری بزرگتر در شافت ها باعث نیروهای بزرگتری در یاتاقانها و غیره میشود. در نتیجه باید شافت های پمپ و محرک را با دقت ممکن هم محور کرد تا اعتماد پذیری بهینه نسبت به پمپ بوجود آید.

در بیشترین تاسیسات پمپ، هم محوری کامل شافت در سرتا سر سیکل بهره برداری بعید است. در این شرایط باید کوپلینگ توانایی پذیرش حداکثر مقدار ناهم محوری پیش بینی شده را داشته باشد. باید به تهیه کننده تاکید کنیم که حتی کوپلینگ  انعطاف پذیر، دارای محدودیت هایی هستند که اغلب فراموش میشوند که نتیجه آن خرابی زودرس برای یاتاقان و بهره برداری نامطمئن است.

انحراف و زاویه دارای شافت

هم محوری موقعی بوجود می آید که دو خط تشکیل یک خط واحد دهند ناهم محوری یعنی چقدر این دو خط با این خط واحد فاصله دارند. دو خطی که در مورد آنها صحبت کردیم، خطوط مرکزی شافت پمپ و شافت محرک میباشند. در یک حالت، دو خط موازی بوده اما یک فاصله ثابت نسبت بهم دارند. این حالت را نا هم محوری موازی با انحراف گویند. در حالت دیگر، یک خط نسبت به خط دیگر دارای زوایه است که آنرا نامحوری زوایه ای گویند.

ناهم محوری موازی را میتوان فاصله بین خط مرکزی شافت پمپ و شافت محرک در هر نقطه و در امتداد طول دانست که میتواند در هر صفحه ای اتفاق بیافتد. درنتیجه با ارزش است. تا اندازه های لازم را در بالا و پایین برای انحراف در صفحه ای اتفاق بیافتد. در نتیجه با ارزش است. تا اندازه های لازم را در بالاو پایین برای انحراف در صفحه قائم و طرف های چپ و راست را برای انحراف در صفحه افقی بدست آوریم. ناهم محوری زوایه ای اختلاف در زوایه دو شافت است. اگر پمپ، پایه و فونداسیون بطور صحیح نصب شده باشند، خط مرکزی شافت پمپ را میتوان تراز در نظر گرفت و از این رو خط مرجع میباشد. شیب شافت محرک را با تعیین اندازه انحراف در دو نقطه مختلف و تفریق آنها از هم و سپس نتیجه بر فاصله محوری بین دو نقطه بدست آورد. ناهم محوری را باید در هر دو صفحه قائم و موازی اندازه گرفت.

لوله کشی و نصب پمپ آب (قسمت چهارم)

۳ دیدگاه
 1. finasteride 5 mg for sale
  آگوست 29, 2021 پاسخ

  can you buy cialis over the counter

 2. Viagra
  سپتامبر 6, 2021 پاسخ

  Propecia Pain

 3. Cialis
  سپتامبر 8, 2021 پاسخ

  Amoxicillin Interaction

یک دیدگاه بگذارید