22
اکتبر
الکتروموتور
  • admin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • بدون برچسب

آبان پمپ یکی از بزرگترین واردکننده های انواع الکتروموتور در کشور می باشد. الکتروموتور چیست؟ الکتروموتور یا موتور الکتریکی، الکتریسیته را به حرکت مکانیکی تبدیل می کند. عمل عکس آن که تبدیل حرکت مکانیکی به الکتریسیته است توسط ژنراتور انجام می شود. این دو وسیله بجز در عملکرد، مشابه یکدیگر هستند. اکثر موتورهای الکتریکی توسط الکترومغناطیس کار می کنند، اما موتورهایی که بر اساس پدیده های دیگری نظیر نیروی الکترواستاتیک و اثر پیزوالکتریک هم کار می کنند وجود دارند. ایده…