برچسب پست ها ‘انتخاب پمپ’

16
دسامبر
پمپ چند مرحله ای
  • admin
  • 7 بازدید
  • ۳ دیدگاه
  • انتخاب پمپ . پمپ . پمپ چند مرحله ای .

شکل زیر یک پمپ چند مرحله ای است که یک بالانس پیستون در آن بکار رفته است. این بالانس برای جبران نیروهای تراستی یا محوری شافت یا محور پمپ، استفاده میشود. ساختار یک پمپ چند مرحله ای با بالانس پیستون چگونه است؟ در یک پمپ چند مرحله ای که دارای بالانس پیستون است، فشار در طرف بیرون بالانس پیستون به اندازه فشار ورودی بوده که از طریق اجازه نشتی در امتداد بالانس پیستون از طرف لوله تعادل به طرف ورودی پمپ نگه…

15
دسامبر
راهنمای جامع انتخاب پمپ
  • admin
  • 7 بازدید
  • ۲ دیدگاه
  • انتخاب پمپ . پمپ . پمپ آب . راهنمای انتخاب پمپ .

پارامترهای اولیه انتخاب پمپ 1- مشخص کردن پارامترهای فیزیکی سیال اولین و مهمترین مشخصه برای انتخاب بهترین پمپ، خصوصیات سیال پمپاژ شونده است و مهمترین این خصوصیات ویسکوزیته (مقدار غلظت) سیال، دمای سیال و دیگر مشخصات فیزیکی سیال است. 2- مشخص کردن پارامترهای شیمیایی سیال میزان خورندگی سیال در انتخاب جنس پمپ بسیار موثر است. بدیهی است که برای پمپاژ اسید و آب از دو نوع پمپ باید استفاده کرد. بطور معمول جنس پوسته و پروانه پمپ برای پمپاژ سیال…