برچسب پست ها ‘تاریخچه پمپ’

19
فوریه
تاریخچه پمپ
تاریخچه پمپ
  • admin
  • 1 بازدید
  • ۵ دیدگاه
  • پمپ . پمپ آب . تاریخچه پمپ .

نیاز به آب وجابجایی آن از دریا-رودخانه و حتی درون زمین باعث شد انسان به فکر ساخت پمپ بیفتد. اولین نمونه پمپ توسط مصریان قبل از میلاد مسیح ساخته شد که به صورت پمپ رفت و برگشتی و نیروی محرک آن انسان یا حیوان بود.این پمپ توانست آب را از عمق 5متر و 90 سانتیمتری زمین به روی سطح زمین انتقال دهد. در مورد پمپ های گریز از مرکز تاریخچه مشخصی در دسترس نیست اما نقاشی های لئوناردو داوینچی(قرن 15…