برچسب پست ها ‘تجزیه’

07
ژانویه
کاویتاسیون
  • admin
  • 0 بازدید
  • ۴ دیدگاه
  • تجزیه . کاویتاسیون .

کاویتاسیون در لغت از کلمه cavity به معنای حفره آمده و منظور از کاویتاسیون ایجاد حفره یا حفره زایی است. درصورت وقوع کاویتاسیون یکی از خسارات کاویتاسیون ایجاد خوردگی و حفره بر روی بدنه پروانه و پوسته پمپ است. قبل از توضیح پدیده کاویتاسیون لازم است اشاره ای به نقطه جوش و فشار بخار مایعات صورت گیرد. نقطه جوش مایعات به فشاری که مایع در آن قرار دارد بستگی دارد. مثلا آب در فشار یک آتمسفر در دمای C 100…