برچسب پست ها ‘حلزونی’

13
دسامبر
استاندارد های پمپ سانتریفیوژ
  • admin
  • 7 بازدید
  • ۳ دیدگاه
  • پمپ . پمپ حلزونی . پمپ سانتریفیوژ . حلزونی . سانتریفیوژ .

پمپ یک وسیله مکانیکی است که مایع را از یک سطح به سطح دیگر با افزایش فشار مایع به مقدار مورد نیاز منتقل میکند تا بر اثرات ترکیبی اصطکاک، جاذبه و فشار های بهره برداری غلبه کند. با وجود تعداد وسیع پمپ ها در دسترس 80 درصد پمپ های مورد استفاده در صنعت، پمپ های یک مرحله ای مکش انتهایی هستند. پمپ سانتریفیوژ مایع را با چرخش یک یا چند پروانه، در داخل محفظه یا پوسته حلزونی حرکت میدهد. مایع…