برچسب پست ها ‘راهنمای انتخاب پمپ’

15
دسامبر
راهنمای جامع انتخاب پمپ
  • admin
  • 7 بازدید
  • ۲ دیدگاه
  • انتخاب پمپ . پمپ . پمپ آب . راهنمای انتخاب پمپ .

پارامترهای اولیه انتخاب پمپ 1- مشخص کردن پارامترهای فیزیکی سیال اولین و مهمترین مشخصه برای انتخاب بهترین پمپ، خصوصیات سیال پمپاژ شونده است و مهمترین این خصوصیات ویسکوزیته (مقدار غلظت) سیال، دمای سیال و دیگر مشخصات فیزیکی سیال است. 2- مشخص کردن پارامترهای شیمیایی سیال میزان خورندگی سیال در انتخاب جنس پمپ بسیار موثر است. بدیهی است که برای پمپاژ اسید و آب از دو نوع پمپ باید استفاده کرد. بطور معمول جنس پوسته و پروانه پمپ برای پمپاژ سیال…