برچسب پست ها ‘پرسش های کاربردی، پمپ، مسائل مربوط به پمپ’

06
فوریه
پرسش های کاربردی در ارتباط با پمپ
  • admin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • پرسش های کاربردی، پمپ، مسائل مربوط به پمپ .

عواملی که سبب ارتعاش بیش از اندازه پمپ میشوند چیست؟چگونه نرخ جریان یک پمپ دوار، با میزان گاز در مایع تغییر میکند؟در مواردی که میزان سطح صدا در شرایط نصب پمپ دارای اهمیت است، چه عواملی در انتخاب پمپ باید در نظر گرفته شوند؟پروانه پمپ ها با چه دقتی باید بالانس شوند تا در هنگام کار ارتعاش غیرقابل قبول نداشته باشند؟ پرسش هایی در ارتباط با پمپ عواملی که سبب ارتعاش بیش از اندازه پمپ میشوند، چیستند و چگونه میتوان…