برچسب پست ها ‘پمپ چند مرحله ای’

16
دسامبر
پمپ چند مرحله ای
  • admin
  • 7 بازدید
  • ۳ دیدگاه
  • انتخاب پمپ . پمپ . پمپ چند مرحله ای .

شکل زیر یک پمپ چند مرحله ای است که یک بالانس پیستون در آن بکار رفته است. این بالانس برای جبران نیروهای تراستی یا محوری شافت یا محور پمپ، استفاده میشود. ساختار یک پمپ چند مرحله ای با بالانس پیستون چگونه است؟ در یک پمپ چند مرحله ای که دارای بالانس پیستون است، فشار در طرف بیرون بالانس پیستون به اندازه فشار ورودی بوده که از طریق اجازه نشتی در امتداد بالانس پیستون از طرف لوله تعادل به طرف ورودی پمپ نگه…