جدول قیمت گذاری

جدول قیمت گذاری

ساده

$10.99 /mo
 • 3 Users
 • 2 Domains
 • 2 Databases

پیشرفته

$16.99 /mo
 • 3 Users
 • 2 Domains
 • 2 Databases

بهینه

$21.99 /mo
 • 3 Users
 • 2 Domains
 • 2 Databases

وی آی پی

$31.99 /mo
 • 3 Users
 • 2 Domains
 • 2 Databases

Pricing table

ساده

$1099monthly
 • 3 Users
 • 2 Domains
 • 2 Databases
 • 20 GB Storage
 • Unlimited Users

پیشرفته

$1699monthly
 • 3 Users
 • 2 Domains
 • 2 Databases
 • 20 GB Storage
 • Unlimited Users

بهینه

$2199monthly
 • 3 Users
 • 2 Domains
 • 2 Databases
 • 20 GB Storage
 • Unlimited Users

وی آی پی

$3199monthly
 • 3 Users
 • 2 Domains
 • 2 Databases
 • 20 GB Storage
 • Unlimited Users