برچسب پست ها ‘بوستر پمپ’

21
دسامبر
بوستر پمپ آبرسانی
  • admin
  • 7 بازدید
  • ۳ دیدگاه
  • بوستر پمپ . پمپ . پمپ آبرسانی .

میتوان گفت تنظیم فشار آب مصرفی در ساختمان یکی از مهمترین دغدغه های سازندگان به شمار میرود و از آنجایی که مقدار مصرف در دوره های مختلف زمانی متغیر است و هیچ الگوی مشخصی ندارد، لذا نوسانات مصرف باعث افت فشار در زمان های مختلف خواهد شد. یکی از بهترین ابزارها برای رفع این مشکل، استفاده از بوسترپمپ آبرسانی است. بطورکلی بوستر پمپ تلفیق یک یا چند پمپ بصورت موازی است که همزمان با تغییرات مصرف در سیستم بصورت نوبتی…