برچسب پست ها ‘پمپ، هواگیری پمپ، پمپ آب’

01
فوریه
هواگیری پمپ آب
  • admin
  • 0 بازدید
  • ۳ دیدگاه
  • پمپ، هواگیری پمپ، پمپ آب .

در ابتدا ممکن است هواگیری پمپ آب با پدیده کاویتاسیون اشتباه گرفته شود. تفاوت این دو در این است که کاویتاسیون عبارت است از تشکیل و سپس از بین رفتن حباب های بخار هوا، در حالیکه هوا گیری پمپ آب در واقع رفع حباب هایی است که قبل از جریان آب وجود داشته و بعد از آن نیز ادامه خواهد داشت. هرچند ورود هوا به میزان خیلی کم میتواند مفید باشد اما ورود هوا بیش از 1 تا 2 درصد…