توان تک

07
مارس
توان تک
توان تک
 • admin
 • 1 بازدید
 • ۲ دیدگاه
 • توان تک . توان تک جم .

شرکت توان تک جم در سال ۱۳۶۲ شمسی با هدف ساخت و تولید ادوات کشاورزی و پمپ های اب تاسیس گردید و در قدم اول طراحی یک نوع پمپ کف کش را برنامه ریزی و تولید نمود.

کیفیت بالا و رعایت استانداردهای معتبر و تحقیقات گسترده موجب گردید تا تولید از حالت کارگاهی به صورت کارخانه ای و تنوع تولید از یک محصول به چندین محصول تبدیل شود و متقاضیان بسیاری پیدا کند تا جایی که این محصول بازار بسیار مناسبی در بین مصرف کنندگان خانگی و صنعتی پیدا کرده است.

 

منبع: شرکت توان تک جم


لیست قیمت پمپ کفکش توان تک

ردیفمدل پمپتابلو کنترلقیمت(ریال)
1S-20-1MP-SI (0.37-2.2KW)تماس بگیرید
2S-20-1SPS511 LCD(0.37-2.2KW)تماس بگیرید
3S-20-3SPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
4S-25-3SPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
5S-18-3SPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
6S-32-3SPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
7S-38-3SPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
8SI-23-3SPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
9S-32-AX-OVLSPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
10SI-25-1MP-SI (0.37-2.2KW)تماس بگیرید
11SI-25-1SPS511 LCD(0.37-2.2KW)تماس بگیرید
12SI-25-3SPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
13P-12-1SPM1-40تماس بگیرید
14P-12-1SPM511-40تماس بگیرید
15P-12-1SPS511-40 LCD(0.37-2.2KW)تماس بگیرید
16P-12-3SPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
17I-15-1-ASMP511-60تماس بگیرید
18I-15-1-ASPS511-60 LCD(0.37-2.2KW)تماس بگیرید
19I-15-3SPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
20I-15-3(OV)SPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
21I-15-1-GDSPM1-60تماس بگیرید
22I-15-1-GDSPM511-60تماس بگیرید
23I-15-1-GDSPS511-60 LCD(0.37-2.2KW)تماس بگیرید
24I-15-3-GDSPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
25I-15-3--GD(OV)SPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
26C-10-1SPM 1-40تماس بگیرید
27C-10-1SPM 511-40تماس بگیرید
28C-10-1SPS511-40 LCD(0.37-2.2KW)تماس بگیرید
29C-10-1-ALSPS511-40 LCD(0.37-2.2KW)تماس بگیرید
30C-10-2.1/2-ALSPS511-40 LCD(0.37-2.2KW)تماس بگیرید
31C-10-3SPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
32C-12-3SPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
33SSI-A with radiatersSPM531 (3-7.5KW)تماس بگیرید
34SSI-A with radiatersSPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
35SSI-BSPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
36SSI-CSPM531 (3-7.5KW)تماس بگیرید
37SSI-CSPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
38SSI-B (برنزی)SPM531 (3-7.5KW)تماس بگیرید
39SSI-B (برنزی)SPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
40SSC-A with radiatersSPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
41SSC-BSPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
42SSC-CSPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
43SP4-20-1SPS511-40 LCD(0.37-2.2KW)تماس بگیرید
44SP4-20-3SPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
45SP4-40-1SPS511-40 LCD(0.37-2.2KW)تماس بگیرید
46SP4-40-3SPM 3(0.75-4KW)تماس بگیرید
47SP4-40-3SPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
48SP4-60-1SPS511-40 LCD(0.37-2.2KW)تماس بگیرید
49SP4-60-3SPM 3(0.75-4KW)تماس بگیرید
50SP4-60-1SPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
51SP6-32-1SPS511-40 LCD(0.37-2.2KW)تماس بگیرید
52SP6-32-3SPM 3(0.75-4KW)تماس بگیرید
53SP6-32-3SPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
54SP6-45-1SPL511 (3-4)KWتماس بگیرید
55SP6-45-3SPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
56SP6-60-1SPL511-100 (3-4)KWتماس بگیرید
57SP6-60-3SPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
58SP6-75-3SPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
59SP8-20-1SPS511-40 LCD(0.37-2.2KW)تماس بگیرید
60SP8-20-3SPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
61SP8-30-1SPL511 (3-4)KWتماس بگیرید
62SP8-35-3SPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
63SP8-45-1SPL511-120 LCD(3-4)KWتماس بگیرید
64SP8-50-3SPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
65SP8-60-3SPS531 LCD(5.5-7.5KW)تماس بگیرید
66SO2-2-1-STSPM 1-50تماس بگیرید
67SO2-2-1-STSPS511-50 LCD(0.37-2.2KW)تماس بگیرید
68SO2-3-1-STSPL511-80 (3-4)KWتماس بگیرید
69SO2-3-3-STSPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
70SO2-4-1-STSPL511-100 (3-4)KWتماس بگیرید
71SO2-4-3-STSPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
72SO2-5-3-STSPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
73SO2-6-3-STSPS531 LCD(5.5-7.5KW)تماس بگیرید
74SO2-7-3-STSPS531 LCD(5.5-7.5KW)تماس بگیرید
75SO3-2-1-STSPL511-80 (3-4)KWتماس بگیرید
76SO3-2-3-STSPM 3(0.75-4KW)تماس بگیرید
77SO3-2-3-STSPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
78SO3-3-1-STSPL511-100 (3-4)KWتماس بگیرید
79SO3-3-3-STSPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
80SO3-4-3-STSPS531 LCD(0.75-4KW)تماس بگیرید
81SO3-5-3-STSPS531 LCD(5.5-7.5KW)تماس بگیرید

لیست قیمت کفکش توان تک

۲ دیدگاه
 1. Viagra
  آگوست 27, 2021 پاسخ

  Kamagra Generic Viagra

 2. Stromectol
  سپتامبر 6, 2021 پاسخ

  Buy Priligy Germany

یک دیدگاه بگذارید