عنوان صفحه

11
ژانویه
جدول آبدهی و مشخصات فنی مک پمپ
  • admin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • پمپ . پمپ مک . مک پمپ .
38353024181410ارتفاع (HM)سایزHPKWتیپ (مدل)
123045602 اینچ32.232-140B
10204560752 اینچ4332-140A
22355470852 اینچ4332-200C
2438526680952 اینچ5.5432-200B
2230435875901052 اینچ7.55.532-200A
325475881002.5 اینچ5.5440-200C
304870881051252.5 اینچ7.55.540-200B
304560801001181352.5 اینچ107.540-200A
4574981151353 اینچ7.55.565-160C
4560941221301453 اینچ107.565-160B
4556831021301421603 اینچ151165-160A
60921121451604 اینچ107.580-160C
58841101521751954 اینچ151180-160B
60821051441801952104 اینچ201580-160A
۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید